TERAPI

Kendskab og mærkbarhed.  At kunne mærke og registrere følelser og kroppen og vide hvad de kommer af.


Vi mennesker er i konstant forandring og jeg tror på at vi alle ønsker at performe bedst muligt i livet.


Jeg arbejder traumefokuseret ud fra viden om neuroaffektiv udviklingspsykologi, hjernens opbygning og et psykodynamisk og systemisk grundlag. Der udover trækker jeg på min erfaring med mindfulness, meditation og nærværstræning.


I terapien er tryghed, etik og det relationelle rum af afgørende betydning.


Jeg arbejder ud fra antagelsen om, at vi altid forsøger at gøre det bedst mulige i en situation. Det betyder at min tilgang 

bygger på den forståelse, at vores adfærd har en betydningsfuld funktion, samtidig med at den er en beskyttelse mod endnu større indre smerte.

Positiv reformulering handler om afdækningen af, hvordan selvdestruktivitet har en vigtig funktion for personlighedens balance.


Jeg arbejder med mennesker, som har været udsat for svigt og overgreb, som har oplevet tab og traumer, eller som ønsker at blive klogere på eget ståsted, egen udvikling og opnå mere mærkbarhed.


Jeg er psykoterapeut MPF, hvilket betyder at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening.


Når du vælger en psykoterapeut MPF, er du garanteret at terapeuten har tilstrækkelig uddannelse, erfaring og kompetence til at udføre samtaleterapi. 


Jeg er desuden næstforperson i Etikudvalget i Dansk Psykoterapeutforening.


Se mere på


https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/hvad-er-en-psykoterapeut-mpf/