Supervision


Supervision er en lærings- og udviklingssamtale, som understøtter faglig udvikling og kvalitet i arbejdslivet. Fokus er på personlige og faglige aspekter samt udfordringer fra det praktiske felt.

Supervision som metode anvendes hyppigt af blandt andet terapeuter og andre professioner, der arbejder med mennesker, såsom socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, læger os så videre.


Supervision har fokus på refleksion, hvorimod sagssparring har fokus på handling. I supervisionsrummet sætter vi tempoet lidt ned og har mulighed for at dvæle ved problemstillingerne på en anderledes måde og dermed være med til at skabe nye forståelsesrammer. Qua min terapeutiske referenceramme, vil jeg ofte have fokus på hvordan en problemstilling påvirker supevisanden og sammen undersøger vi hvilke nye veje & muligheder der åbner sig.


Formålet med supervision er, at skabe overblik, klarhed og retning.

En bevægelse fra et dilemma til nye perspektiver og læring, og en opmærksomhed på disse mønstre i fremtiden.


 Der findes mange forskellige retninger indenfor supervision og dermed også mange forskellige måder at supervisere på.


I et forløb hos mig, vil du opleve at jeg har fokus på relationer, helheder, mønstre og mentale tilstande med en løsningsfokuseret tilgang.


Jeg er inspireret af en systemisk, mentaliseringsbaseret og eksistentiel tilgang. 

Jeg har god erfaring med Signs of Safety, hvilket afspejles i supervisionen. 


Supervision kan tilrettelægges, så det passer til jeres behov.

Det betyder at jeg tilbyder både individuel - og gruppesupervision.